Miesiąc: Kwiecień 2018

Zmiany deweloperskie na etapie budowy
Czy biały zlew jest odporny na plamy